Vytauto Didžiojo a. 3, LT-39143 Pasvalys
Tel. 8 682 41 760
Faks. / Tel. (8-451) 34 340
El. p. kultura@pasvaliokc.lt

Gedulo ir vilties dienos minėjimas 2017 m.

Birželio 14-oji Gedulo ir vilties diena, pilna rimties, susikaupimo ir skaudžių atsiminimų. Beveik kiekviena šeima ar giminė susidūrė su 1941-1952 metų trėmimais ir liko palytėta skaudžių išgyvenimų.

Pasvalyje šia proga buvo surengtas minėjimas, prasidėjęs Stoties gatvėje padedant gėles prie tremtinių paminklo. Po Šv. Mišių Pasvalio šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje  minėjimas persikėlė  į Pasvalio miesto senąsias kapines. Pasvalio kultūros centro „Tremtinių“ chorui (vadovė Gintarė Bagdonavičiūtė) sugiedojus Lietuvos himną buvo skaitomos eilės bei tremtinių atsiminimai, Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas ragino neužmiršti praeities įvykių ir stengtis dėl Lietuvos ateities. Jis linkėjo, jog tokie įvykiai daugiau niekada nepasikartotų. Pasiklausius lietuvių liaudies dainų, padėjus gėles ir uždegus žvakutes šalia paminklo-kryžiaus tremtiniams, jų atminimas pagerbtas tylos minute.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos informacija

Viso nuotraukų: 14