Vytauto Didžiojo a. 3, LT-39143 Pasvalys
Tel. 8 682 41 760
Faks. / Tel. (8-451) 34 340
El. p. kultura@pasvaliokc.lt

Gintaro Kutkausko teatras

Vad. Ramunė Uždavinienė, tel. 8 610 62 553

Teatras įsikūrė 1999 m. prie Pasvalio krašto muziejaus. Savo gyvavimo pradžioje teatras atliko edukacinę-švietėjišką funkciją, rengdamas programas ir spektaklius apie iškilias Pasvalio krašto asmenybes, nusipelniusius kultūros, meno, mokslo veikėjus, gimusius Aukštaitijos žemėje, o taip pat inscenizuodamas profesionalių kraštiečių rašytojų kūrinius. Nuo pat teatro įsteigimo jam vadovo režisierius Gintaras Kutkauskas.
Per vienuolika gyvavimo metų jis teatre pastatė 14 spektaklių. Dažniausiai pats ir scenarijų bei scenografijos autorius. Nemažai inscenizacijų rašyme talkino jau garbaus amžiaus režisieriaus mama Aurelija Kutkauskienė, ilgametė kultūros centro vaikų ir suaugusiųjų dramos kolektyvų vadovė.
Didelio visuomenes dėmesio ir teigiamo įvertinimo susilaukė spektakliai: „Švyturiai, spindėję sutemoj”, „Senojo Juozapo vakaras”, „Pakylėjimas”, „Kilkime ir aukime”, „Čyščius”, „Septyni žodžiai nuo kryžiaus‘, „Verksmingoji pelargonija”, „Kelio brolis”, „Saulėgrąžos rasa”, „Helverio naktis”, „Keleivio byla”, „Senojo tilto muzikantas”.
Už spektaklį „Pakylėjimas” teatras yra pelnęs apdovanojimą „Aukso paukštė” ir 2000 m. nominuotas geriausiu mėgėjų teatru.
2007 m. Ingmaro Vilgisto drama „Helverio naktis”, režisuota G. Kutkausko, nominuota kaip geriausias sezono pastatymas. Pagrindinių vaidmenų atlikėjams G. Kutkauskui ir B. Klevickienei įteikti ryškiausių sezono vyro ir moters vaidmenų atlikėjų diplomai bei vardinės statulėlės.
2008 m. rampos šviesą išvydęs spektaklis režisieriaus darbas „Keleivio byla” (pagal B. Brazdžionio eiles, scenarijaus autorė A. Kutkauskienė) paskelbtas kaip vienas geriausių sezono spektaklių. Spektaklis taip pat pristatytas: geriausio muzikinio apipavidalinimo, antraeilės vaidmens atlikėjos bei geriausios scenografijos nominacijoms . 
Per savo gyvavimą apvažiuota visa Lietuva, vaidinta kultūros centruose, mokyklose, bažnyčiose. Dalyvauta daugelyje svarbiausių tarptautinių festivalių:
„Interrampa” (Rokiškyje), „Kanapė” ( Trakuose), „Kelmės ruduo” ( Kelmėje), „Kauno rampa” (Kaune), „Kamera Obscura” (Ukmergėje), „Saulės takas” (Palangoje) ir t.t..
Nuo 2008 m. teatras kviečiamas į Klaipėdos Universiteto režisūros katedros organizuojamą festivalį „Auksinis Amūras”, kur rodomi tik geriausi Universiteto absolventų kūrybinio sezono darbai.
2009 m. „Helverio naktis” sėkmingai rodoma Pasauliniame teatrų festivalyje Monake.
Tais pačiais metais, teatras savo 10 m. jubiliejų, išleidžia naują premjerą - tai N. Nekrasovo „Rudens nuobodulys”. 2009 m. „Atspindžiuose” spektaklis pripažįstamas geriausių sezono spektakliu. Būtent šis spektaklis kritikų atrinktas į Baltijos rampos festivalį Estijoje.
2010 m. jau suvaidinti premjeriniai komedijos „Cingu lingu”, pagal Seirijų Juozo dramą, spektakliai.
Pasvalio teatras - tai grupė entuziastų, kurie be jokio atlygio aukoja savo laiką repeticijoms, gastrolėms, kyla į sceną ir savo sielų šviesą dovanoja kitiems. Paviliotiems magiškos Teatro žemės jau nebeįmanoma be šito.
2012 m. pastatytas spektaklis „Paskutinė stotelė. kita...” pagal Juozo Montvilos dramos „Didysis geismas” variaciją.

2013 m. sausio 20 d. teatras netenka savo įkūrėjo ir režisieriaus Gintaro Kutkausko. Tai didžiulė netektis ne tik pasvaliečiams, bet ir visai mėgėjų teatrų bendruomenei.

Nuo 2013 m. kovo mėn. teatrui vadovauti pradeda Ramunė Uždavinienė. Teatras dirba toliau ir  2014 –ųjų metų festivalyje „Atspindžiai” garsiai tariame: „MES ESAM!”   

2015 m. Respublikiniame projekte „Tegyvuoja teatras“ Gintaro Kutkausko teartui skirtos keturios nominacijos: „Ryškiausia sezono moters epizodinio vaidmens atlikėja“ aktorei Birutei Ladygienei už Pamotės vaidmenį spektaklyje „Protuko pasaka“, „Ryškiausias sezono vyro epizodinio vaidmens atlikėjas“ aktoriui Klaudijui Ulskiui už nykštuko Drovučio vaidmenį spektaklyje „Protuko pasaka“, „Ryškiausias sezono debiutas“ Pasvalio kultūros centro Gintaro Kutkausko teatro spektaklis „Protuko pasaka“ režisierė Ramunė Uždavinienė, „Ryškiausia sezono scenografija“ Pasvalio kultūros centro Gintaro Kutkausko teatro spektaklis „Protuko pasaka“ scenografija (rež.Ramunė Uždavinienė, dailininkas Balys Tuskėnas).