Vytauto Didžiojo a. 3, LT-39143 Pasvalys
Steigėjas

Mišrus choras

  /    /  Mišrus choras

Istorija

Pasvalio kultūros centro mišrusis choras, šiuo metu vadovaujamas Elenos Kereilytės – seniausias kolektyvas rajone. Mišriojo choro ištakos siekia 1948-49 metus, kai Pasvalio gimnazijoje susibūrė dainos mylėtojai ir jiems vadovavo S. Baniulis.

1950 metais chorui vadovauti pradėjo V. Mikšys.

1957-aisiais kolektyvas buvo reorganizuotas į šokių ir dainų ansamblį, kuriam vadovavo R. Pilipaitė ir J. Misiūnas.

Nuo 1966 metų chorui vadovavo P. Januška.

Tuo laiku kolektyvui buvo suteiktas pavyzdinio choro vardas „Vyturys”. Jį lankė apie 60 dainininkų. Tai buvo choro kūrybinio pakilimo laikotarpis, dalyvavo įvairiuose Respublikos konkursuose, dainų šventėse, koncertinėje kelionėje po Bulgariją.

Nuo 1976 iki 1985 metų chorui vadovavo S. Liaugminas. 1983-aisiais chormeistere pradėjo dirbi E. Kereilytė, 1985 metais ima vadovauti chorui. Choras dalyvavo koncertinėse išvykose Latvijoje ir Lenkijoje, dainavo daugelyje renginių, koncertuose, konkursuose, įvairiose šventėse.

2015 metais choras šventė 65-ąjį jubiliejų. Choras paruošė jubiliejinio koncerto programą, kurioje skambėjo įvairių laikų kompozitorių kūriniai.

Vadovė: Gintarė Bagdonavičiūtė

Tel. Nr. 8 693 91 514
El. p. gintare.bagdo@gmail.com