Vytauto Didžiojo a. 3, LT-39143 Pasvalys
Steigėjas

Istorija:

Pasvalio kultūros centras

Pasvalio kultūros centro istorija prasidėjo 1948 m., kai buvo įsteigti Rajoniniai kultūros namai ir pradėti organizuoti dramos, tautinių šokių, literatų rateliai. Tais metais buvo rengiami meno saviveiklos vakarai, pastatytas spektaklis pagal J. Marcinkevičiaus pjesę „Pabudimas“, kuris buvo rodomas Pasvalio rajono bendruomenei. 1949 m. Komunalinio ūkio skyrius paskyrė naujas patalpas Rajoniniams kultūros namams (šiose patalpose dabar įsikūrusi Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos dalis).

1949 metais, paskyrus naujas Kultūros namų patalpas, naujus vadovus, kultūrinė veikla Pasvalyje atgijo. Meno vadovas Kasiulis subūrė dramos kolektyvą, kuris pastatė etiudą „Paskutinis triumfas“, „Be kaltės nusikaltę“ pagal A. Osinskio komediją, kuriuos rodė ne tik Pasvalyje, bet ir išvykose į valsčius ir kolūkius. Kultūrinis gyvenimas Pasvalyje tuo metu – tai kalendorinių dienų minėjimai, teatrų gastrolės į Pasvalį iš kitų miestų, Rajoninė dainų šventė. Vyko ir paskaitos-pasitarimai kultūros darbuotojams. Teatro pasirodymai vykdavo Rajoniniuose kultūros namuose, Pasvalio kultūros ir poilsio parke, Joniškėlio kultūros bei kituose rajono kultūros namuose (Atžalyne, Ustukiuose, Valakėliuose).

1962 metais buvo pastatytas kino teatras, kuriame būdavo ne tik rodomi kino filmai, bet ir rengiamos paskaitos, konferencijos. Nuo 1976 metų Pasvalio mieste vykusių renginių repertuarą papildė daug dėmesio sulaukusi Žiemos šventė. Kultūros namų rateliai pradėjo aktyviau dalyvauti išvykstamuosiuose konkursuose bei televizijos projektuose. Vienas didžiausių to meto pasiekimų teatro srityje – kai Gintaras Kutkauskas pristatė diplominį darbą – kartu su mama Aurelija Kutkauskiene pastatė spektaklį pagal Vaižganto literatūrinį kūrinį „Nebylys“. Šis spektaklis buvo parodytas visoje Lietuvoje bei Mėgėjų teatrų konkurse „Dobilėlis penkialapis“ užėmė antrąją vietą.

Šių dienų kultūra:

Pasvalio kultūros centre dirba daugiau kaip 60 kultūrai ir menui atsidavusių darbuotojų, kurių varomoji jėga – lankytojų patirti nepamirštami įspūdžiai ir geros emocijos. 2017 m. už tinkamą Kultūros centro pritaikymą renginiams, etninės kultūros, profesionalaus meno sklaidą, mėgėjų meno puoselėjimą, pastarųjų penkerių metų aktyvią, kūrybingą ir novatorišką veiklą Pasvalio kultūros centrui buvo suteikta Aukščiausia kultūros centro kategorija. Rajone organizuojami renginiai yra skirti tiek jaunimui, tiek suaugusiems, tiek ir senjorams, veikia daugiau nei 60 mėgėjų meno kolektyvų, kurie garsina Pasvalio krašto vardą dalyvaudami įvairiuose festivaliuose bei konkursuose Lietuvoje ir už jos ribų. Vienas iš didžiausių kolektyvų laimėjimų – „Aukso paukštė“ – aukščiausias Lietuvos nacionalinio liaudies kultūros centro (www.lnkc.lt) garbės ir pripažinimo ženklas. Kolektyvų narių kūrybingumo ir profesionalumo dėka šį apdovanojimą pelnė penki Pasvalio kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai: mišrus choras „Canticum novum“ ir jaunimo teatras „DrAma“, suaugusiųjų šokio teatras „TANGO AND“, Pajiešmenių orkestras ir Pasvalio kultūros centro Gintaro Kutkausko teatras.

Šiuo metu Pasvalio rajone vyksta šie didesnio masto renginiai: - Pasvalio miesto šventė „Vys par to ãlo“
- Tarptautinis teatrų festivalis „Theater cluster“
- Tradicinė kapelų šventė „Kieman svečė suvažiava“
- Saločių šventė „Antaninės ant Mūšos kranto“
- Tradicinio folkloro ir kulinarinio paveldo šventė Valakėliuose „Pyraginės“
- Diliauskų šokių šventė „Batukai smailianosiukai“
- Naktišokiai „Šokame nepriklausomybę“ Valakėliuose

- Diliauskų „Naktiniai skaitymai prie Pyvesos“
- Armonikierių šventė „Gros armonika vakarą tylų“ Gulbinėnuose
- Tradicinė Ustukių kaimo šventė „Žolyną skinsiu - vainiką pinsiu“
- Šiuolaikinio – pramoginio šokio festivalis „Mes galim“ Pasvalyje
- Jaunimo muzikos ir dailės vakaras Pajiešmeniuose „Kyla gandrai“
- Amatų festivalis Raubonyse „Vilnonės dienos“
- Respublikinis liaudiškų šokių festivalis Ustukiuose „Iš vakar į šiandien“
- Lietuviškos dainos konkursas Vaškuose
- Joninių šventė Joniškėlyje

Kultūrinės perspektyvos

KULTŪRINIO IDENTITETO IŠSAUGOJIMAS. Didelę Pasvalio kultūros centro kolektyvų dalį sudaro liaudies šokių ir muzikos kolektyvai, kapelos. Per šių kolektyvų veiklą ir organizuojamus folkloro renginius atsiskleidžia Aukštaitijos regiono kultūrinis paveldas, tradicijos. Siekiame, kad, augant Kultūros centrui, augtų ir liaudies meno kolektyvų meistriškumas.

MĖGĖJŲ MENINĖS VEIKLOS SKATINIMAS. Kasmet rengiamuose jau tradiciniais tapusiuose renginiuose pasirodo vis daugiau įvairaus amžių grupių mėgėjų meno kolektyvų. Siekiant pasisemti patirties ir ja pasidalinti, organizuojamos išvykos į kituose miestuose vykstančius renginius. Kultūros centras suteikia patalpas kolektyvų repeticijoms, padeda įsigyjant reikiamus instrumentus, koncertinę aprangą, kostiumus. Kolektyvų dalyvavimas tradicinių šokių ir muzikos konkursuose, festivaliuose gerina jų visapusišką tobulėjimą. Kultūros centras siekia, kad Pasvalio rajone gyvuotų esami, burtųsi nauji mėgėjų meno kolektyvai, augtų jų meistriškumo lygis bei aktyviai pasirodytų rajono ir Lietuvos bendruomenėms. Norėdami sudaryti tinkamas sąlygas įvairaus amžiaus žmonių kūrybinei saviraiškai mėgėjų meno kolektyvai nuolat į savo gretas priima naujus narius.

PROFESIONALIOS MENINĖS VEIKLOS SKLAIDA. Kultūros centras didelį dėmesį skiria ne tik mėgėjų meninei veiklai, bet ir profesionalaus meno sklaidai. Skatinant šiuolaikinio meno plėtrą, į Kultūros centro renginius kviečiami valstybiniai teatrai, chorai, orkestrai, muzikantai, atlikėjai. Profesionalios meninės veiklos atstovai yra kviečiami pasirodyti ne tik didelio dėmesio sulaukusiuose tradiciniuose, bet ir specialiai organizuojamuose klasikiniuose renginiuose, tokiuose kaip Naujųjų metų sutikimo koncertas, klasikos vakaras, Mero labdaros vakaras, sakralinės muzikos koncertai ir kt. Siekiant, kad klestėtų įvairios profesionalaus meno veiklos, šiuo metu Kultūros centre įrengiama profesionali kino salė. Viliamės, kad profesionalūs menininkai noriai pasirodys įvairiuose Kultūros centro renginiuose, taip pridėdami prie profesionalios meno sklaidos regione.

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS. Glaudus bendradarbiavimas tarp Pasvalio kultūros centro ir Pasvalio rajone veikiančių privataus verslo įmonių nemažai prisideda prie krašto kultūrinio identiteto formavimo. Kultūros centro ir ilgalaikių partnerių bendradarbiavimo dėka per paskutinius kelerius metus žymiai išaugo renginių organizavimo galimybės: prasiplėtė ne tik renginių biudžetas, bet ir savo paslaugomis ar ištekliais partneriai prisidėjo prie pačios programos kūrimo. Pasvalio rajono kultūros, švietimo įstaigos ir bendruomenės taip pat noriai bendradarbiauja įgyvendinant renginius – aktyviai dalyvauja renginių kūrimo procese, atlieka pasirodymus renginių metu. Ilgainiui sieksime dar rezultatyvesnio ir abipusiai naudingo bendradarbiavimo su rajono kultūros, švietimo, verslo ir kitomis įstaigomis. Dirbame tam, kad Pasvalio kultūros centras nenustotų augti, tobulėti ir visada išliktų įkvėpimo, kūrybiškumo šaltinis.

Skyrių meno kolektyvai

Meno kolektyvai

Turime dešimt meno kolektyvų.