Vytauto Didžiojo a. 3, LT-39143 Pasvalys
Steigėjas

Administracinė informacija

  /  Administracinė informacija
Pasvalio kultūros centro valdymo struktūra + -

Pasvalio kultūros centro skyrių struktūra + -
Kultūros centro nuostatai + -
Vidaus darbo tvarkos taisyklės + -
Planavimo dokumentai + -
Paslaugų įkainiai + -
Darbo užmokestis + -
Viešieji pirkimai + -
Finansinių ataskaitų rinkiniai + -
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai + -
Korupcijos prevencija + -
Pasvalio kultūros centro 2024–2026 m. strateginis veiklos planas + -
Pasvalio kultūros centro 2024 m. veiklos planas + -