Vytauto Didžiojo a. 3, LT-39143 Pasvalys
Steigėjas

Pasvalio tremtinių choras

  /    /  Pasvalio tremtinių choras

Istorija

Pasvalio Tremtinių choras susibūrė 1998 m., kai tuomet jam vadovavo L. Liaugminienė. Vėliau choro vadovo pareigas perėmė S. Liaugminas. 2015 m. chorui pradėjo vadovauti Gintarė Bagdonavičiūtė, dabar jame yra 20 narių. Pasvalio Tremtinių choras draugauja su Telšių tremtinių choru, Pakruojo kultūros centro šokėjų grupe, Pasvalio rajono Katalikių moterų organizacija.

Choras aktyviai koncertavo Pasvalio kultūros centro renginiuose, kas metai dalyvaudavo Ariogaloje vykstančiuose Tremtinių suvažiavimuose, kas du metai vykstančiose Tremtinių ir Politinių kalinių dainų šventėse. Koncertuodavo ir Pasvalio rajone vykstančiuose partizanų paminklų atidarymuose, lankėsi prie partizanų bunkerių atidarymo po rekonstrukcijų Kriklinių, Žadeikių miškuose.

Vadovė Gintarė Bagdonavičiūtė
Tel. Nr. 8 693 91 514
El. p. gintare.bagdo@gmail.com

Projektai:

Kiekvienais metais choras dalyvauja Mindaugo karūnavimo, Trėmimo į Sibirą, Vasario 16-osios minėjimuose, Sausio 13-osios renginiuose Pasvalio rajone. Nuo 2016 m. choras kasmet lankosi S. Ranonio etnografinėje sodyboje, kurioje rodo koncertines, vaidybines programas. 2017 m. choras dalyvavo tremtinio J. Valeikos knygos pristatyme, paruošė kompoziciją pagal autoriaus poeziją. 2018 m. Tremtinių choras paminėjo Lietuvos 100-metį Jurgėnuose, su koncertine programa dalyvavo Pakruojo žydų sinagogoje, Z. Bružaitės – Vėžienės knygos ,,Šimtmečio aidai“ pristatyme. Tais pačiais metais Dirvonų sodyboje įvyko Pasvalio rajono tremtinių susibūrimas, kuriame dalijosi atsiminimais, aplankė Paįstriečių kaimo kapinėse pastatytą tremtinės A. Juzeliūnienės kryžių. Pasvalio tremtinių choras dalyvavo Ariogaloje vykusiame tremtinių suvažiavime, Dainų šventėje Šilalėje. Choras turi senas tradicijas – susirenka ir sveikina Pasvalio rajono Tremtinių sąjungos jubiliatus.