Vytauto Didžiojo a. 3, LT-39143 Pasvalys
Steigėjas

Pasvalio kultūros centras

  /  Aktualijos   /  Įgyvendinamas projektas ,,Pasvalio kultūros centro infrastruktūros modernizavimas“

Pranešama, kad 2019 m. balandžio mėn. Pasvalio kultūros centras pasirašė sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto „Pasvalio kultūros centro infrastruktūros modernizavimas“, įgyvendinimo (projekto Nr. 07.1.1-CPVA-K-306-03-0001). Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-K-306 priemonę „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą“. Projektui įgyvendinti skirta 732 035,97 Eur Europos Sąjungos investicijų. Pareiškėjo lėšos – 183 009,00 Eur. Bendra projekto vertė – 915 044,97 Eur.

      Pagrindinis projekto tikslas – modernizuojant Pasvalio kultūros centro infrastruktūrą, siekti aukštesnės kultūros paslaugų kokybės, prieinamumo, interaktyvumo bei kurti didesnę jų pridėtinę vertę ir paklausą Pasvalio rajone.

      Pasvalio kultūros centras yra ryškiausias kultūros židinys visame Pasvalio rajone. Šiame centre savo pasirodymus rengia ne tik garsios Lietuvoje populiariosios muzikos grupės bei atlikėjai, bet ir saviveiklos kolektyvai, liaudies muzikos ansambliai, chorai taip pat vyksta klasikinės muzikos vakarai, rodomi spektakliai, minimos rajonui ir valstybei svarbios šventės. Pasvalio kultūros centro pastatas baigtas statyti 1984 metais ir nuo to laiko nerenovuotas. Remiantis parengtu techniniu projektu nustatyta, kad kultūros centro didžioji salė visiškai nebeatitinka tokio pobūdžio patalpoms keliamų reikalavimų, dabartinė salės būklė yra netinkama kokybiškų kultūros paslaugų teikimui, joje esantys įrengimai yra nesaugūs ir nebeatitinka tikslinių grupių poreikiams.

      Siekiant gerinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę bei jų teikimo sąlygas, būtina įgyvendinti uždavinį – atlikti Pasvalio kultūros centro infrastruktūros atnaujinimo darbus. Modernizuojant kultūros centro didžiąją salę būtina atsižvelgti į išaugusius muzikos, teatro ir kitų renginių organizatorių poreikius, įvertinti pramogų industrijos technologijų naujoves bei atsiveriančias naujas jų panaudojimo galimybes ir pasirinkti tokius technologinius sprendimus, kurie, atsižvelgiant į jų kainos ir kokybės santykį, užtikrintų kokybišką, profesionalų ir patrauklų žiūrovams Pasvalio kultūros centro organizuojamų renginių vykdymą.

      Pagrindinė projekto problema – kokybiškos ir prieinamos kultūros infrastruktūros pasiūlos trūkumas, siekiant aukštesnės kultūros paslaugų kokybės, prieinamumo ir interaktyvumo, kurti didesnę jų pridėtinę vertę ir paklausą, skatinant papildomus lankytojų srautus, formuojant paklausą vietos verslams, didinant patrauklumą investicijoms, verslo plėtrai, naujų darbo vietų kūrimui Pasvalio rajone.

      Įgyvendinus projektą, bus pagerinta Pasvalio kultūros centro infrastruktūros būklė. Remiantis parengtu Pasvalio kultūros centro rekonstrukcijos projektu, bus atliekami šie darbai:

 • Didžiosios salės renovacijos projekto rėmuose atnaujinama scenos mechanika, scenos apšveitimo sistemos įranga, parinkti ir pritaikyti jų valdymo įranga (salės ir scenos įgarsinimo, mechanikos bei apšvietimo valdymo įrangos komplektai), įrengta vaizdo peržiūrų sistema, pakeistos žiūrovų kėdes salėje taip pat atlikti esamų įrenginių (rankinių keltuvų) techninė patikra.
 • Salės remonto darbai (sienų, lubų, grindų).
 • Salės inžinerinių sistemų įrengimo ir atnaujinimo darbai (šildymo, vėdinimo, elektrotechnikos ir kt.).

      Pažymima, kad be aiškiai išmatuojamų rezultatų, Pasvalio miestui ir Pasvalio miesto gyventojams papildomai bus pasiekta ir sudėtingai išmatuojama socialinė ekonominė nauda:

 • Bus sukurta saugi, kokybiška, patogi ir palanki kultūros paslaugų teikimo aplinka.
 • Bus atstatytos susidėvėjusios funkcinės bei fizinės kultūros centro pastato patalpų savybės, dėl to pagerės konstrukcinės savybės ir pailgės kultūros centro naudingo tarnavimo laikas.
 • Padidės gyventojų aktyvumas dalyvaujant kultūros veikloje.
 • Padidės gyventojų domėjimasis kultūra.
 • Išaugs kultūros renginių skaičius.
 • Bus suteikiamos kokybiškesnės kultūros paslaugos vietos gyventojams ir svečiams.
 • Padidės vietos gyventojų pasitenkinimas patrauklia kultūros paslaugų teikimo aplinka.
 • Išaugs vietos bendruomenių pasitikėjimas ir pasitenkinimas vietos valdžios institucijomis.
 • Pagerėjęs Pasvalio miesto įvaizdis.
 • Atnaujinta viešoji infrastruktūra skatins ekonominę vietovės plėtrą, investicijų pritraukimą, darbo vietų kūrimą.

Pranešama, kad be Europos Stuktūrinių fondų paramos tokios apimties projektas negalėtų būti įgyvendinamas.