Vytauto Didžiojo a. 3, LT-39143 Pasvalys
Steigėjas

Aktualijos

  /  Aktualijos

Pranešama, kad 2019 m. balandžio mėn. Pasvalio kultūros centras pasirašė sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto „Pasvalio kultūros centro infrastruktūros modernizavimas“, įgyvendinimo (projekto Nr. 07.1.1-CPVA-K-306-03-0001). Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-K-306 priemonę „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros