Vytauto Didžiojo a. 3, LT-39143 Pasvalys
Steigėjas

Naujienos

Pranešama, kad 2019 m. balandžio mėn. Pasvalio kultūros centras pasirašė sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto „Pasvalio kultūros centro infrastruktūros modernizavimas“, įgyvendinimo (projekto Nr. 07.1.1-CPVA-K-306-03-0001). Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-K-306 priemonę „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros

Šrifto dydžio keitimas
Kontrastas